Kielland, Jacob de Rytter

Tilbake til Graver på Sankt Jacobs kirkegård

Jacob de Rytter Kielland

Bilde kilde: Slekten Kielland

Navn: Jacob de Rytter Kielland

Fødselsdato: Født 8 Januar 1803 i Stavanger.

Dødsdato: Død 5. Mai 1870 i Bergen.

Yrke: Postmester

Biografi

Jacob de Rytter Kielland ble født i Stavnager den 8. Januar 1803 og ble døpt i Stavanger Domkirke den 15. Januar 1803. Sønn av Kapellan Morten Henrik Kielland 1770-1826 og hustru Anna de Rytter 1770-1833. Ministerialbok

Folketelling 1865 bosatt i Rode 16-13, Bergen

Jacob de Rytter Kielland og Johanne Marie von Krogh ble viet i Vikedal Kirke, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway den 2. November 1830. Ministerialbok

Jacob de Rytter Kielland og Elchachrima Biering ble viet i Sorø, Denmark den 26. September 1843

Jacob de Rytter Kielland døde i Rode 16-13, Bergen den 5. Mai 1870 og ble gravlagt fra Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen den 11. Mai kl.12.00 til Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen. Ministerialbok

Jacob de Rytter Kielland 1803-1870

Etter i 6 år å ha arbeidet på sorenskriverkontor ble han 1826 ansatt i finansdepartementet og tok 1828 norsk juridisk eksamen.

1829-31 var han kst. foged i Raabygdelaget, ble 15. juni 1832 kgl. fullmektig, og fikk som sådan bestyrelsen av finansdepartementets kontor for postvesen og statseiendommene. Han utnevntes 17. juli 1837 til byråsjef, og overflyttedes ved kgl. res. av 20. desember 1845 til det nyopprettede indredepartement. Fra 1835 var han tillike medlem av kommisjonen for ettertelling og tilintetgjørelse av innfridde obligasjon er og kuponger av de norske statslån. I to år var han stemplet-papir kommisær og 1842-47 økonom for departementene.

Han ble 5. mai 1847 utnevnt til postmester i Bergen.

Kilde: Slekten Kielland

Jacob de Rytter Kielland på Slekt og Data Gravminner

Jacob de Rytter Kielland på Find a grave website

Jacob de Rytter Kielland på slekten Kielland website

Jacob de Rytter Kielland på slekten von Krogh website

Bruk av informasjon på denne siden